Success for All is een van oorsprong succesvol Amerikaans taal- lees programma voor basisscholen. Het Success for All programma is een slimme effectieve mix van vele beloftevolle componenten. Het Nederlandse Success for All programma bestaat uit 7 componenten: taal- en leesprogramma, samenwerkend leren, tutoring, driemaandelijkse toetsing, ouderbetrokkenheid, Success for All coördinator en training en coaching.

Success for All: lezen en taal centraal!!

Goed kunnen lezen is belangrijk. In het Success for All programma wordt het leren lezen én leesplezier gestimuleerd door kinderen actief taal te laten gebruiken. Dit wordt gedaan door aansprekende verhalen en mooie (lees)boeken te lezen tijdens de taal-/leesles. Verwerking vindt plaats door samen te werken.

Het leren lezen wordt nauwlettend gevolgd binnen Success for All. Als dit wat moeizamer gaat krijgen leerlingen extra hulp. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje tutoring.

Success for All: leren door samen te werken!

Kinderen werken in teams. Hierdoor leren ze elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Success for All stimuleert dus niet alleen de taal-/leesontwikkeling, maar ook de sociale ontwikkeling. Succes wordt in het team en in de klas gevierd!