Success for All is een van oorsprong succesvol Amerikaans taal-/lees programma voor basisscholen. Het Success for All programma is een slimme, effectieve mix van vele beloftevolle componenten. Het Nederlandse Success for All programma bestaat uit 7 componenten: een taal- en leesprogramma, samenwerkend leren, tutoring, driemaandelijkse toetsing, ouderbetrokkenheid, Success for All coördinator en training en coaching.

Beschikbaarheid Success for All – programma
In de afgelopen acht jaar hebben basisscholen van Openbaar Onderwijs Groningen, VCOG en KOC samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen in het project Success for All gewerkt aan de preventie van taalachterstanden in de stad Groningen. Success for All is een breed programma waarbij ouders en school samen inzetten op lezen en taal. Vanaf 2019 hebben meer scholen kennis gemaakt met (onderdelen van) het programma in de werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland (OK-werkplaats), waaronder Oost-Groningse basisscholen van het schoolbestuur Opron. Goede duurzame invoering van het gehele Success for All-programma bleek veel te vragen van scholen en mede daarom zijn we in 2023 vooralsnog gestopt met de doorontwikkeling. Vrijwel alle materialen die in Success for All zijn ontwikkeld en gebruikt blijven gewoon beschikbaar. Wilt u weten hoe? Vul dan bijgaand formulier in.

Wilt u meer weten over Success for All? Download hier het boekje Een beknopte inleiding tot de voornaamste componenten van Success for All’

Lezen met de BliksemBende als spinoff
Vanaf dit schooljaar zetten we met name in op het verbeteren van de tutoring. Dat doen we met de introductie van het computerondersteunde tutoringprogramma Lezen met De BliksemBende dat voortkomt uit Success for All. Het programma voorziet in een grote behoefte van scholen. Scholen kunnen namelijk op een effectieve en efficiënte manier (één tutor kan vier leerlingen tegelijkertijd helpen, waarbij de leerlingen met elkaar samenwerken in tweetallen) de ruwweg 30% leerlingen die achterblijven in hun leesontwikkeling ondersteunen. Dit programma wordt dit schooljaar grootschalig getest op tientallen basisscholen in Noord-Nederland en komt naar verwachting vanaf het schooljaar 2024/2025 voor alle scholen beschikbaar.

Wilt u meer informatie over Lezen met De BliksemBende dan kunt u die hier vinden.