De Onderwijskansenwerkplaats Noord-Nederland (OK-werkplaats) is een academische werkplaats waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers samenwerkten aan het vergroten van onderwijskansen voor leerlingen. Centraal stonden verschillende aanpakken uit het SfA-programma.

De scholen die van september 2019 tot en met februari 2023 deelnamen aan de OK-werkplaats, werkten aan (betere) implementatie van één van de bewezen effectieve aanpakken uit het programma – samenwerkend leren, tutoring of samenwerking met ouders –  en onderzochten de inzet en impact ervan in hun eigen onderwijspraktijk. De nadruk lag op bevordering van taalvaardigheid van leerlingen in de middenbouw. Op elke school was er een schoolcoördinator aangesteld die de (onderzoeks)activiteiten in de school coördineerde en de kennis overdroeg aan het schoolteam. De schoolcoördinatoren werden hierbij ondersteund door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

Download hier het boekje ‘Hoe de basisschool kan zorgen voor meer gelijke onderwijskansen’.

 • Leerlingen hadden gemiddeld genomen zichtbaar meer plezier en waren meer betrokken bij de lessen waar samenwerkend leren werd toegepast.
 • Op de scholen die kozen voor tutoring, is voor zwakke lezers een passend en motiverend aanbod georganiseerd.
 • De samenwerking met ouders op de school die zich daarop richtte is versterkt.
 • Er zijn waardevolle ontmoetingen tussen scholen georganiseerd. 
 • Op de scholen wordt meer evidence-informed gewerkt door deelname aan de OK-werkplaats.
 • Het samenwerken in een academische werkplaats werd positief gewaardeerd door leerkrachten, schoolleiders én onderzoekers.
 • Zorg voor structurele samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderwijswetenschappers en maak hierbij laagdrempelig contact mogelijk.
 • Werk binnen deze samenwerking aan het gezamenlijk vertalen van wetenschappelijk onderbouwde inzichten naar de (eigen) praktijk, zodat er op onderbouwde wijze aan onderwijsverbetering wordt gewerkt.
 • Schep binnen kaders over wat bekend is over “wat werkt in het onderwijs” ruimte om interventies aan te passen naar de eigen schoolcontext.
 • Zorg dat vanaf het begin van de samenwerking de activiteiten op de scholen zijn ingebed in schoolontwikkelingsplannen, zodat alle betrokkenen weten wat de doelen en beoogde duurzame opbrengsten van de te ondernemen activiteiten zijn.
 • Om draagvlak binnen de scholen te creëren en behouden, is het belangrijk een stapsgewijze aanpak te hanteren.
 • De schoolleider dient de onderwijsprofessional die de rol van kartrekker heeft te faciliteren (o.a. door taakuren) én te ondersteunen om het gehele schoolteam betrokken te krijgen en te houden.
 • Zorg dat er voldoende ondersteuning van ervaren onderzoekers beschikbaar is wanneer onderwijsprofessionals zelf praktijkonderzoek uitvoeren. 
 • Aan de school gekoppelde onderzoekers dienen voldoende kennis te hebben op het gebied van implementatieprocessen en de interventie(s) en voldoende tijd te hebben voor regelmatig schoolbezoek/lesbezoek.
 • Vorm een netwerk van scholen die zich richten op dezelfde thema’s om met en van elkaar te leren. 
 • Vier successen!