Sinds 2015 wordt in Groningen gewerkt aan de Nederlandse versie van een Amerikaans schoolverbeteringsprogramma dat in vele onderzoeken effectief is gebleken: Success for All (SfA). In het SfA-programma worden verschillende effectieve aanpakken geïntegreerd, zoals samenwerkend leren, tutoring en een ouderbetrokkenheidsmodule. Om de onderwijskansen van leerlingen te vergroten, willen we de bewezen effectieve aanpakken uit het SfA programma beschikbaar maken voor meer scholen. Dit doen we binnen de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland: de OK-Werkplaats.

Wat is de OK-Werkplaats?

Binnen de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland (OK-Werkplaats) kiezen scholen uit een aanbod van bewezen effectieve aanpakken van het Success for All (SfA) programma. Door binnen de OK-werkplaats samen te werken met andere scholen en onderzoekers wordt kennis gecreëerd die de scholen in staat stellen de gekozen aanpak naar hun eigen context te vertalen, te herontwerpen en te implementeren.

Voor alle scholen geldt hierbij dat bij de gekozen aanpak de focus ligt op taal. Taal is een essentiële basisvaardigheid die ook noodzakelijk is voor ontwikkeling in andere domeinen.

Het primaire doel van de OK-Werkplaats is de verbetering van onderwijskansen van alle leerlingen en in het bijzonder van leerlingen die thuis aan een minder rijk taalaanbod worden blootgesteld. Om dit te bereiken wordt ingezet op professionele ontwikkeling van leerkrachten, vorming van professionele leergemeenschappen, duurzame schoolverbetering en kennisontwikkeling binnen en over de scholen.

Scholen (lio’ers, leerkrachten, IB’ers) verrichten in de OK-Werkplaats praktijkonderzoek naar de gekozen aanpak, in samenwerking met en ondersteund door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

Download hier het boekje ‘Hoe de basisschool kan zorgen voor meer gelijke onderwijskansen’