Tutoring


Wat is tutoring?

Tutoring is een interventie die 1-op-1 of in kleine groepjes wordt aangeboden aan leerlingen die moeite hebben met leren lezen. Aan de hand van toetsen/observaties wordt het leesprobleem in kaart gebracht, waarna een gerichte aanpak wordt ingezet. Het doel van tutoring is dat alle leerlingen goed en met plezier leren lezen. Meestal wordt tutoring in groep 3 ingezet, maar jongere of oudere leerlingen kunnen ook tutoring ontvangen. De tutoring wordt verzorgd door een leerkracht of door onderwijsondersteunend personeel, op een tijdstip dat de klas niet met taal of lezen bezig is. Tutoring is dus altijd een aanvulling op het reguliere aanbod, geen vervanging.

De tutoringsessies vinden bij voorkeur 4-5 keer per week plaats en duren ca. 20 minuten per keer. Scholen kunnen gebruik maken van een tutoringprogramma (zoals Bouw!) of zelf de tutoringsessies vormgeven. Tutoring is maatwerk, de exacte vorm kan dus per leerling/groepje verschillen.

Digitaal tutorprogramma De BliksemBende

Momenteel wordt door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Success for All het tutorprogramma De BliksemBende ontwikkeld. De BliksemBende is een digitaal tutorprogramma voor kinderen in groep 3 en 4. Het doel van het programma is om leerlingen met een (mogelijke) leesachterstand op een effectieve, efficiënte en leuke manier te helpen om betere lezers te worden.

Klik hier voor meer informatie over De BliksemBende.

Wat is belangrijk bij tutoring?

Uit onderzoek weten we dat het bij tutoring van belang is om aan te sluiten bij wat in de klas gebeurt, doelen te stellen, deze doelen regelmatig te evalueren, vaardigheden te modelen, feedback te geven, te variëren in activiteiten en successen te vieren. Om de tutoring zo effectief mogelijk te laten zijn, is het daarom belangrijk dat tutoren worden getraind en gecoacht. Ook is het wenselijk dat er één aanspreekpunt/coördinator is voor tutoring op de school. Op SfA-scholen is dit meestal de SfA-coördinator.