Success for All weet dat de beste resultaten bereikt worden als elk kind elke dag twintig minuten hardop mag oefenen en positieve reacties van een volwassene krijgt. Wij hopen daarom dat u zo vaak mogelijk tijd vrij wil maken voor het luisteren naar uw kind. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een autorit, het koken, het opvouwen van de was, of wat voor u maar een prettig moment is. En als u dan uw trots voor uw kind uitspreekt, zal het leesplezier van uw kind omhoog gaan.

Wat uw kind precies leest, is van minder belang. Het mag een verhaal zijn, maar ook een recept, een knutselboek, de achterkant van een dvd, het weerbericht voor morgen, een site, een strip, of iets anders waar hij of zij enthousiast van wordt. Als u een andere moedertaal spreekt dan het Nederlands, lees dan vooral teksten in uw eigen taal met uw kind (vaak aanwezig in de bibliotheek en anders aan te vragen). Het gaat nu in eerste instantie om leesplezier en minder om leesvaardigheid. Die leesvaardigheid zal namelijk volgen: hoe leuker uw kind lezen vindt, hoe meer hij of zij het zal doen en hoe beter hij erin zal worden. Leren lezen is vooral een kwestie van het heel erg veel doen.

In groep 3 lezen de kinderen samenleesboekjes van Success for All. Dat zijn korte verhaaltjes, geschreven in grote en kleine letters. De grote letters worden door het kind gelezen en de kleine letters door de volwassene. Zo leest u samen een verhaal. Gedurende een week wordt het boekje actief in de klas gelezen, daarna is het boekje eigendom van uw kind en mag het mee naar huis. Nu kunt u horen hoeveel uw kind de afgelopen week heeft geleerd! Spreek uw trots daarover vooral uit. Gedurende het jaar bouwt uw kind met deze boekjes een eigen ‘bibliotheek’ op en heeft u zicht op zijn of haar vooruitgang. Want tussen het eerste en het laatste samenleesboekje van groep 3 zit een groot verschil!

Natuurlijk hoeft u niet elke dag thuis het samenleesboekje te lezen; kies vooral ook leuke andere teksten uit om te lezen. De bibliotheek heeft veel leuke kinderboeken en de medewerkers kunnen u helpen bij het uitzoeken van een boek met het juiste niveau. Ook kunt u onderling met andere ouders boeken uitwisselen. Om de tekst kort na te bespreken met uw kind, krijgt u elke week een boekenlegger met vragen of opdrachten mee naar huis. Deze boekenlegger neemt uw kind elke dag weer mee naar school om die in de klas te kunnen bespreken.

In groep 4 en hoger lezen de kinderen in de klas ‘echte’ kinderboeken, die helaas niet mee naar huis mogen. Wel blijven we het thuis lezen in deze groepen erg belangrijk vinden. Uw kind krijgt geen samenleesboekje en boekenlegger meer mee naar huis, maar een logboekje met verschillende leuke opdrachtjes waar uw kind de volgens hem of haar leukste uit kan kiezen om thuis mee aan de slag te gaan. Boeken kunt u vanzelfsprekend gratis lenen in de bibliotheek.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Marlot Akkermans, de persoon die zich in het Success for All-Nederland-team bezighoudt met ouderbetrokkenheid. m.akkermans@pl.hanze.nl.