Goed leren lezen is de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Niet alleen technisch lezen is belangrijk maar vooral ook kunnen begrijpen wat je leest; lezen om iets te weten te komen of lezen voor je plezier. Daarom vormt lezen en taal de basis van Success for All.

In Success for All-lessen worden aansprekende boeken gelezen. In groep 3 wordt er gewerkt met speciaal ontwikkelde samenleesboekjes die aansluiten bij de belevingswereld van deze kinderen. De verhalen volgen het leven van hoofdpersonen Sem & Mees en gaan over onderwerpen zoals: verstoppertje spelen, naar de dierenarts gaan, buisjes krijgen, afscheid nemen en tanden wisselen.

In groep 4 en hoger draait het lesaanbod om èchte kinderboeken, zoals Dolfje Weerwolfje en Koen Kampioen. Verhalen over ridders, informatieve teksten over katten, gedichten: voor ieder wat wils. Leesplezier gegarandeerd!

Actief gebruik van taal

Veel nadruk ligt daarbij op de betekenis van taal: leerlingen worden uitgedaagd om zelf taal te ‘gebruiken’, bijvoorbeeld door te vertellen over hun favoriete deel van het verhaal of door zelf een zin te maken met een woord uit het verhaal. Ook het begrijpen van taal (een verhaal of een tekst) neemt een belangrijke plek in: na het lezen van een verhaal denken leerlingen na over bijvoorbeeld het probleem en de oplossing in het verhaal en beantwoorden ze eenvoudige begripsvragen door terug te zoeken in de tekst.