Een speels, digitaal programma om in teams beter te leren lezen!


Wat is de BliksemBende?

Werken aan leesvaardigheden
De BliksemBende is een digitaal tutorprogramma op het gebied van lezen voor kinderen in groep 3 en 4. Maximaal drie duo’s werken tegelijkertijd in het programma, onder begeleiding van een volwassen tutor. Het doel van het programma is om leerlingen op een effectieve, efficiënte en leuke manier te helpen om betere lezers te worden.

Tijdens een tutorsessie werken vier tot zes leerlingen tegelijkertijd in duo’s op een computer. Spelenderwijs werken zij aan verschillende activiteiten en geven zij feedback aan elkaar. De leerlingen werken samen aan een verhaal: bij elk verhaal horen zes verschillende spellen op het gebied van vloeiend lezen, letters lezen, woorden lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Om de beurt nemen de leerlingen de rol in van lezer of van maatje. De lezer werkt aan de taak en het maatje coacht en controleert.

De tutor
Leerlingen werken onder begeleiding van een voor hen bekende tutor. Dat kan bijvoorbeeld een onderwijsassistent van de school zijn, maar er kan ook een vrijwilliger worden ingezet. Een tutorcoördinator (bijvoorbeeld een intern begeleider) coördineert het programma op school en ondersteunt de tutor.

Elke dag een tutorsessie
Leerlingen die uitvallen op het gebied van lezen kunnen meedoen aan het tutorprogramma. Zij werken elke dag 25 minuten aan hun leesvaardigheden. De leerlingen beginnen met een instaptoets om hun startniveau in de BliksemBende te bepalen. Vervolgens wordt de leerling gekoppeld aan een maatje met een vergelijkbaar leesniveau. Het team werkt samen aan een verhaal aan de hand van de zes spellen. Intussen wordt hun vooruitgang bijgehouden door het programma. Na het afronden van een verhaal doet het team een Tutorcheck: heeft het team het niveau van dat verhaalnummer behaald? Zo ja, dan gaat het team door naar het volgende verhaal!

Vier je successen!
Lezen moet leuk zijn en vooruitgang moet gevierd worden! Het programma is zo ontwikkeld dat leerlingen snel groei kunnen doormaken en succeservaringen opdoen.

Wanneer een team een spel goed heeft afgerond, komt er altijd een felicitatie-scherm in beeld. Daarnaast verschijnt na het afronden van een verhaal de Prijzenkast: een omgeving met tientallen leuke, educatieve filmpjes. Tijdens het uitvoeren van de spellen hebben de teams punten verdiend. Deze punten kunnen ze uitgeven in de Prijzenkast. De teams kiezen zelf aan welke filmpjes zij hun punten willen uitgeven.

Veelbelovende interventie
De BliksemBende wordt onder de naam Tutoring with the Lightning Squad al gebruikt in de
Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Ook Duitsland werkt aan een variant van het programma. Uit meerdere Randomised Controlled Trials (RCT’s) (12) is gebleken dat het tutorprogramma effectief is in het wegwerken van achterstanden op het gebied van lezen. 

Contact
Wilt u meer weten over het tutorprogramma?
Mail dan naar
tutoring@rug.nl
of bel 06 31984918 (Mariëtte Hingstman).