De Nederlandse versie van Success for All wordt ontwikkeld door onderzoekers en projectmedewerkers van het GION onderwijs/onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het GION heeft een jarenlange traditie in onderzoek naar ‘wat werkt in het onderwijs’. Bij de ontwikkeling werken we nauw samen met Robert Slavin, die in 2014 een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen ontving, Nancy Madden en andere onderzoekers in Amerika en Engeland.

Voor de ontwikkeling van en het onderzoek naar Success for All in Nederland is de Stichting Success for All Nederland opgericht waarin. Hierin neemt Roel Bosker (GION – hoogleraar onderwijskunde) zitting. Simone Doolaard (GION & schoolbestuur ‘Stichting Catent’ in Overijssel – manager ‘onderwijs & kwaliteit’) maakt tevens deel uit van het bestuur. Ook Geert Diever (voorzitter CvB SO Fryslân) is onderdeel van het bestuur van deze stichting.

Per 1 okt. 2014 is Adrie Visscher benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Opbrengstgericht werken in het Onderwijs’. Deze leerstoel is gefinancierd door de Stichting Success for All Nederland.

Bent u benieuwd naar de projectmedewerkers? Kijk dan onder het kopje ‘Contact‘.

Voor de ontwikkeling en het onderzoek wordt via sponsoren, fondsen en subsidies geprobeerd financiële middelen te verwerven.