Binnen Success for All wordt er veel aandacht besteed aan professionalisering van de leerkracht en de school. Dit wordt onder andere gedaan door uitgebreide training bij de aanvang van het programma door de schoolbegeleider van Success for All. Vervolgens is er veel aandacht voor follow-up en coaching door de Success for All-coördinator op de school met ondersteuning van de schoolbegeleider.