Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen leren lezen is het belangrijk om steeds goed op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van leerlingen, van waar ze problemen ervaren en van wat ze al goed beheersen. In Success for All wordt dit dan ook goed in de gaten gehouden door regelmatig te toetsen en op andere manieren na te gaan hoe leerlingen zich ontwikkelen, bijvoorbeeld door gerichte vragen te stellen of te observeren. Op deze manier wordt er ook gecheckt hoe leerlingen zich ontwikkelen op vaardigheden waarvoor geen (Cito)toetsen zijn zoals mondelinge vaardigheid en samenwerken. Meerdere keren per jaar worden de resultaten in het team systematisch geanalyseerd en besproken.

Een voorbeeld daarvan is de mini-quiz. De mini-quiz is vrij eenvoudig uit te voeren, en wordt uitgevoerd bij een of twee leerlingen. Wanneer een leerkracht een vraag stelt aan de leerlingen – bijvoorbeeld: ‘Wie helpt Femke in het verhaal?’ – dan streeft de leerkracht ernaar om het meest uitgebreide antwoord uit te lokken bij de leerling. De leerling moet dus antwoorden met een zo volledig mogelijke zin. De leerkracht kan de leerling helpen door door te vragen en beoordeelt en registreert vervolgens het antwoord van de leerling.

Elke acht weken worden op basis van resultaten van leerlingen groepjes opnieuw ingedeeld zodat leerlingen niet te lang in een groepje blijven zitten van een te hoog of een te laag niveau.