De BliksemBende op uw school
Op dit moment zijn we bezig met een pilot met de BliksemBende. De BliksemBende is door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) geselecteerd als een kansrijke interventie, waarvan het belangrijk is dat de effectiviteit in Nederland wordt onderzocht.

Voor de tweede helft van schooljaar 2023-2024 zijn wij op zoek naar 32 scholen die in groep 3 of 4 (geen combinatieklassen) met het programma willen werken. Uw school krijgt kosteloze toegang tot en begeleiding bij de interventie én een vergoeding voor personeelskosten.

We zoeken naar scholen:

– In Noord-Nederland, binnen een straal van ca. 90 km rond Groningen (in verband met de begeleiding  vanuit de Rijksuniversiteit Groningen).

– Met enkelvoudige groepen 3 en 4, dus geen combinatiegroepen (in verband met het onderzoek naar het programma).

– Met een bovengemiddelde schoolweging (in verband met de doelgroep van het programma).

Een onafhankelijk onderzoeksteam kijkt mee naar de effecten. De effectiviteit van de interventie wordt in beeld gebracht door middel van resultaten uit het leerlingvolgsysteem van Cito.
Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat deelname voor scholen zo weinig mogelijk
extra tijd kost.

Daarnaast ontvangen alle scholen een schoolrapport dat inzicht geeft in de taalontwikkeling van hun leerlingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het onderzoeksprogramma Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo (https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/effectmeting-kansrijke-interventies-het-po-en-vo).

Contact
Wilt u meer weten over het onderzoek?
Mail dan naar dr. Alexander Krepel, akrepel@kohnstamm.uva.nl