Het onderzoek dat plaatsvindt binnen de OK-Werkplaats bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Praktijkonderzoek door leerkrachten en studenten

Leerkrachten en IB’ers voeren praktijkonderzoek uit op de eigen school. Een belangrijke vraag hierbij is: Werkt de gekozen aanpak op onze school?

Pabostudenten van de Hanzehogeschool en van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs kunnen in het kader van hun stage op een school die deelneemt aan de OK-Werkplaats een bijdrage leveren aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd op de school.

  • Praktijkgericht onderzoek door onderzoekers RuG/Hanzehogeschool en studenten

Naast praktijkonderzoek door leerkrachten vindt er ook praktijkgericht onderzoek plaats door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Een belangrijke vraag hierbij is: Hoe werken de gekozen aanpakken op de individuele scholen en in vergelijking tot elkaar?

In het kader van hun scriptie of stage kunnen ook bachelor- of masterstudenten van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de RuG praktijkgericht onderzoek uitvoeren.