In groep 3 wordt er gewerkt met een aanvulling op de leesmethode Veilig Leren Lezen. In deze aanvulling wordt gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde samenleesboekjes die aansluiten bij de belevingswereld van deze kinderen. De verhalen volgen het leven van hoofdpersonen Sem & Mees en gaan over onderwerpen zoals: verstoppertje spelen, naar de dierenarts gaan, buisjes krijgen, afscheid nemen en tanden wisselen. Aan de hand van deze verhalen worden extra taal- en leesactiviteiten uitgevoerd.