Een belangrijk onderdeel van Success for All is de samenwerking met ouders. Zeker op het gebied van lezen kunnen ouders en leerkrachten samen veel voor een kind betekenen. Op school leert een kind wat goed lezen is en thuis kan hij daar verder mee oefenen. Ouders kunnen vooral een belangrijke bijdrage leveren aan het leesplezier van kinderen.