Het ouders- en familieteam

Het Ouders- en familieteam van Success for All bestaat uit ouders en professionals, die eens per twee maanden met elkaar bespreken hoe de samenwerking tussen school en ouders verloopt en waar beide partijen behoefte aan hebben. Via het O&Fteam kunnen ouders hun wensen, complimenten en bedenkingen kenbaar maken, zodat het team van Success for All en de basisschool hier zo efficiënt en goed mogelijk rekening mee kunnen houden.