Success for All is in principe gewoon uit te voeren met de financiële middelen die een school ter beschikking heeft. In het Amerikaanse programma werkt op elke school een ‘facilitator’ die coördinerende taken uitvoert. Die functie is in Nederland vergelijkbaar met een intern begeleider. Voor het inzetten van tutoren en het organiseren van jaargroep-doorbrekend lezen kan het nodig zijn leerkrachten en assistenten wat anders in te zetten dan nu.

Aan concrete, haalbare voorbeelden wordt op dit moment gewerkt in samenwerking met een aantal pilotscholen.

Voor de ontwikkeling, invoering en het volgen van Success for All op de scholen in Groningen heeft de gemeente Groningen aanvullende financiering beschikbaar gesteld en is een convenant gesloten tussen de gemeente, de drie grote schoolbesturen in de stad, het GION en de Hanzehogeschool.