Success for All komt oorspronkelijk uit Amerika. Het is aangetoond dat leerlingen door Success for All goed leren lezen. Ook zorgt het vele samenwerken voor een fijne sfeer in de klas. Samen met 6 basisscholen in Groningen zorgt de Success for All-stichting dat het programma goed past in Nederlandse klassen. In de Success for All-Nederland stichting werken onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool samen met (oud-)leerkrachten. Ook de gemeente Groningen en de verschillende schoolbesturen uit de stad Groningen helpen mee in de ontwikkeling van een Nederlandse versie van Success for All.

De universiteit en de scholen willen graag weten wat de opbrengsten zijn van Success for All. Om hier zicht op te krijgen, kijken de onderzoekers naar resultaten op toetsen en opdrachten waarvan uw kind al gewend is deze een paar keer per jaar te maken. Daarnaast zullen getrainde toetsleiders met ervaring met kinderen aanvullende gegevens willen verzamelen, waaronder videogegevens van twee Success for All-lessen. Hiervoor zullen wij om uw toestemming vragen.