Success for All is een programma voor basisscholen waarbij wordt ingezet op 1) het actief gebruiken van taal en 2) samenwerken in teams.

Success for All: lezen en taal centraal!

Goed kunnen lezen is belangrijk. In het Success for All programma wordt het leren lezen én leesplezier gestimuleerd door kinderen actief taal te laten gebruiken. Dit wordt gedaan door aansprekende verhalen te lezen en na het lezen bijvoorbeeld:
– op te schrijven wat jij zou doen als jij hetzelfde zou meemaken,
– samen met klasgenoten een groepsgedicht te maken,
– tips en tops te geven aan klasgenoten die net een stukje tekst hebben voorgelezen.

Het leren lezen wordt nauwlettend gevolgd binnen Success for All. Als dit wat moeizamer gaat krijgen leerlingen extra hulp. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘tutoring’.

Success for All: leren door samen te werken!

Kinderen werken in teams. Hierdoor leren ze elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. Success for All stimuleert dus niet alleen de taal-/leesontwikkeling, maar ook de sociale ontwikkeling. Succes wordt in het team en in de klas gevierd!