Het totale programma en de afzonderlijke elementen van Success for All zijn gebaseerd op onderzoek. Slavin, Karweit en Madden werkten aan de publicatie van ‘Effective programs for students at risk’ in de tijd dat zij gevraagd werden door het schoolbestuur in Baltimore om hen te helpen de achterstand van leerlingen met een lage sociaal economische status te verkleinen en ervoor te zorgen dat elke leerling succes zou kennen in het onderwijs. Rondom de elementen samenwerkend leren, groeperen, assessment en feedback, tutoring en ouderbetrokkenheid hebben zij zelf of andere onderzoekers eind jaren 80 en daarna reviews en meta-analyses gepubliceerd die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van Success for All. Later zijn daar op basis van nieuw onderzoek nog aan toegevoegd: aandacht voor leesstrategieën, gebruik van multimedia en opbrengstgericht werken. Ook nu nog wordt het programma regelmatig geüpdatet, gebaseerd op recent onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld nog gewerkt aan de versterking van metacognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.

Success for All is een ‘evidence based’ onderwijsprogramma. Wat wil dat zeggen?

Voor het onderwijs worden een heleboel methoden, aanpakken, werkwijzen, materialen ontwikkeld die beogen iets te verbeteren; soms de leesvaardigheid van leerlingen, soms de instructie van de leerkracht, soms de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. Ontwikkelaars, onderzoekers en de gebruikers zelf willen natuurlijk graag weten of die effecten ook daadwerkelijk bereikt worden. Of bijvoorbeeld de leesvaardigheid van leerlingen echt beter wordt door de inzet van het programma. Onderzoek naar deze vraag kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een ‘strenge’ manier om dat te onderzoeken is een experiment waarbij proefpersonen of ‘proefscholen’ willekeurig verdeeld worden over een experimentele groep, waar het programma gebruikt wordt en een controlegroep die het programma niet gebruikt. Blijkt er na afloop een verschil in resultaten te zijn tussen de experimentele groep en de controlegroep dan mag geconcludeerd worden dat dat verschil echt komt door het programma en niet door wat anders.

Success for All is op deze manier, en op een heleboel andere, minder strenge manieren onderzocht, en er is voldoende bewijs dat laat zien dat met dit programma verschil gemaakt kan worden.