Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is, kort samengevat, het idee achter passend onderwijs. Success for All – de naam zegt het al – deelt deze visie.

Success for All streeft ernaar dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school kunnen gaan. Uit onderzoek weten we dat de eerste jaren van het leesonderwijs een grote invloed hebben op de rest van de schoolloopbaan. Daarom wordt binnen Success for All veel tijd en aandacht besteed aan lezen. Uit Amerikaans onderzoek op Success for All-scholen is gebleken dat juist de leerlingen die de meeste moeite hadden met lezen, de grootste vooruitgang boekten. Leerlingen op Success for All-scholen bleven minder vaak zitten en werden minder vaak naar het speciaal onderwijs verwezen, in vergelijking tot leerlingen op andere scholen.

Andere eigenschappen van Success for All die kunnen helpen om passend onderwijs te bieden, zijn: de duidelijke en voorspelbare structuur van het programma, het opbrengstgericht werken, het positieve klasklimaat waar successen worden gevierd, het samenwerkend leren en de tutoring.

Promovenda Mariëtte Hingstman onderzoekt of Success for All een bijdrage kan leveren aan passend onderwijs in Nederland, door te kijken naar de effecten van het programma op de leesprestaties en op het gedrag van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Meer informatie over passend onderwijs in het algemeen is te vinden op www.passendonderwijs.nl.