Halverwege de jaren 80 werd de onderzoeksgroep van de Amerikaanse onderwijsonderzoeker Robert Slavin gevraagd om de resultaten van zijn jarenlange onderzoek naar ‘wat werkt in het onderwijs’ in de praktijk te brengen op een school in Baltimore. Dit werd zo’n groot succes dat het programma na één jaar ook werd ingevoerd op nog vier scholen onder hetzelfde schoolbestuur. Daarna volgden scholen in andere staten in Amerika, onder andere Texas, Tennessee en Miami. In Amerika doen er momenteel ruim 1000 scholen mee met het programma.  Er is in Amerika ook een Spaanstalige versie ontwikkeld voor kinderen die het Engels nog moeten leren. Tegenwoordig werken er ook in Engeland ongeveer 100 scholen met Success for All. Inmiddels wordt het programma dus ook vertaald naar de Nederlandse praktijk en zijn er een aantal Nederlandse scholen die met het Success for All programma werken!