Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen leren lezen wordt er in Success for All gebruik gemaakt van een-op-een-tutoring, vooral in groep 3. Zodra blijkt dat een leerling problemen heeft met het leren lezen wordt begonnen met de tutoring van 20 minuten per dag. Met behulp van een assessment wordt nauwkeurig bepaald waar de leerling een probleem mee heeft zodat het mogelijk is om heel gericht te werken. De tutor werkt met een duidelijke handleiding die goed aansluit bij wat er in de groep aan de orde is. De tutoring vindt plaats op een tijdstip dat de groep niet met taal of lezen bezig is zodat de leerling niets mist van wat de groep leert.

Inbreng van de leerling

Wekelijks, tijdens de eerste sessie, bespreekt de tutor met de leerling waar ze de komende week aan gaan werken. De tutor helpt de leerling vervolgens een persoonlijk doel op te stellen. Dit doel is simpel, concreet en direct gerelateerd aan de vaardigheden die de leerling gaat oefenen. Ook wordt afgesproken welke kleine beloning de leerling krijgt als het doel behaald wordt, zoals het ontvangen van een mooie sticker. Het stellen van persoonlijke doelen motiveert de leerling en laat hem of haar bewust nadenken over zijn of haar leren.

Inzet van de computer

Op dit moment wordt gewerkt aan een computerprogramma dat een deel van het werk van de tutor overneemt zodat een tutor meerdere leerlingen tegelijk kan helpen. Uit Amerikaans onderzoek blijken hiermee vergelijkbare effecten te behalen zijn, terwijl er meer leerlingen geholpen kunnen worden.