Success for All geschikt maken voor het Nederlandse onderwijs betekent niet alleen vertalen van het Engels naar het Nederlands, maar ook naar de in Nederland gebruikte methodes en de Nederlandse context.

Scholen die in Nederland met Success for All werken, bieden in groep 3 een Success for All-aanvulling/aanpassing aan op hun huidige leesmethode voor aanvankelijk lezen (bijvoorbeeld: Veilig leren lezen, 2e maanversie). Dat betekent dat er bepaalde onderdelen uit de methode aangepast of geschrapt worden en vervangen worden door Success for All-activiteiten.

Vanaf groep 4 wordt gewerkt met een zelfstandige Success for All taal-/leesmethode. Kinderen krijgen taal- en leeslessen aan de hand van èchte kinderboeken. Samen met de klas lezen de kinderen elke dag een stukje uit het kinderboek dat op dat moment centraal staat. Vervolgens maken de kinderen taalopdrachten die gekoppeld zijn aan datgene wat de kinderen die dag gelezen hebben. Success for All maakt gebruik van verschillende soorten kinderboeken zoals verhalende boeken, informatieve boeken en gedichtenbundels.