Op basis van het Amerikaans en Engelse Success for All programma wordt het Nederlandse Success for All programma ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het Nederlandse programma moet een vertaalslag worden gemaakt naar de Nederlandse onderwijspraktijk. Hierbij is het belangrijk om te weten of het programma de beoogde effecten bereikt en daarom wordt dit nauwlettend in de gaten gehouden door onderwijsonderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Om zicht te krijgen op de opbrengsten van het Success for All programma maken de onderzoekers gebruik van gegevens over leerlingprestaties, onder andere met behulp van toetsen en opdrachten die de leerlingen maken. Maar er wordt naast informatie over leerlingprestaties ook gebruik gemaakt van aanvullende gegevens, zoals oudervragenlijsten, gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en video’s van Success for All-lessen.