De Nederlandse versie van Success for All wordt ontwikkeld door onderzoekers van het GION onderwijs/onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het GION heeft een jarenlange traditie in onderzoek naar ‘wat werkt in het onderwijs’. Bij de ontwikkeling werken we nauw samen met Robert Slavin, die in 2014 een eredoctoraat aan de Rijksuniversiteit Groningen ontving, Nancy Madden en andere onderzoekers in Amerika en Engeland.

Voor de ontwikkeling van en het onderzoek naar Success for All in Nederland is de Stichting Success for All Nederland opgericht waarin, naast Roel Bosker en Simone Doolaard (beiden GION), Geert Diever zitting heeft. Geert Diever is voorzitter van het College van Bestuur van SO Fryslân. Voor de ontwikkeling en het onderzoek wordt via sponsoren, fondsen en subsidies geprobeerd financiële middelen te verwerven.